Home Tin tức Bộ lấy ý kiến dự thảo sửa đổi chùm Thông tư 01,...

Bộ lấy ý kiến dự thảo sửa đổi chùm Thông tư 01, 02, 03, 04, tôi xin đóng góp

Ngày 9/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học công lập, các trường cao đẳng sư phạm công lập, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc dự thảo góp ý việc chuyển xếp lương, bổ nhiệm giảng viên các trường đại học công lập, cao đẳng sư phạm cả nước.

Trong thời gian tới, chắc chắn Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ ban hành dự thảo về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên từ bậc mầm non đến trung học phổ thông công lập đồng bộ với Nghị định 89 của Chính phủ và tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, do bậc mầm non đến phổ thông có nhiều điều chỉnh trình độ chuẩn đào tạo và chùm Thông tư 01, 02, 03, 04 có quá nhiều bất cập, bất hợp lý trong quá trình triển khai nên việc sửa đổi, bổ sung sẽ nhiều hơn ở bậc đại học, cao đẳng công lập.

Là một nhà giáo, người viết xin được phép có những ý kiến góp ý về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành dự thảo sửa đổi, bổ sung cho chùm Thông tư mới theo hướng đồng bộ Nghị định 89/2021/NĐ-CP, đảm bảo công bằng hợp lý xóa bất cập, bất công và lưu ý những vấn đề do lịch sử để lại như phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức ĐamBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Nội dung kiến nghị, góp ý về sửa đổi, bổ sung chùm Thông tư 01, 02, 03, 04 gồm các nội dung (các điều) sau:

Thứ nhất, sửa đổi về lương giáo viên mầm non

Kiến nghị sửa đổi hệ số lương giáo viên mầm non ở Điều 8. Cách xếp lương như sau:

Điều 1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

b) Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;

c) Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.”

Ảnh minh họa trên Baochinhphu.vn

Điều này phù hợp đáp ứng mong mỏi của giáo viên mầm non, do công việc và áp lực của giáo viên mầm non lớn, nhất là giai đoạn dịch bệnh phức tạp hiện nay và các cấp lãnh đạo cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm giáo viên mầm non.

Như vậy, cả bậc mầm non đến trung học phổ thông đều có chung bảng lương đều là 3 hạng có hệ số lương như nhau, có thể đơn giản chỉ cần áp dụng chung 1 Thông tư xếp hạng giáo viên mầm non, phổ thông hoặc chỉ cần 2 Thông tư áp dụng cho bậc mầm non đến trung học cơ sở (do Ủy ban nhân dân huyện quản lý) và Thông tư áp dụng cho bậc trung học phổ thông.

Thứ hai, giáo viên ở các bậc mầm non đến trung học phổ thông chỉ có duy nhất 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Tại Nghị định 89/2021/NĐ-CP chỉ quy định mỗi bậc học chỉ còn 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Do đó, người viết kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung sau:

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập như sau:

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các hạng (I,II,III) Thông tư cho phép cả 3 hạng sẽ cùng chung điều kiện “có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên” cho cả giáo viên mầm non đến trung học phổ thông công lập.

Như vậy, giáo viên chỉ cần duy nhất 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức trong suốt quá trình công tác, sinh viên sư phạm khi đi dạy cũng chỉ cần 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức duy nhất mà không phải có thêm chứng chỉ khác trong quá trình giảng dạy.

Thứ ba, giáo viên đạt chuẩn trước đây được xem như đạt chuẩn hiện nay

Kiến nghị sửa đổi quy định tại Điều 9 khoản chuyển tiếp của chùm Thông tư 01, 02, 03, 04 như sau:

Điều 3. Viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học công lập theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Thông tư này tương ứng với chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

Giáo viên đạt chuẩn được dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Áp dụng điều này, các giáo viên có trình độ cao đẳng ở bậc trung học cơ sở; trình độ cao đẳng, trung cấp ở bậc mầm non, tiểu học trước đây vẫn xem như đạt chuẩn quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng hiện hành, được xếp hạng III mới.

Nếu đủ tiêu chuẩn vẫn có thể thi, xét thăng hạng lên hạng II mới khi còn trong lộ trình nâng chuẩn theo Nghị định 71/NĐ-CP, có thể đủ tiêu chuẩn vẫn sẽ được bổ nhiệm chức vụ quản lý,…

Điều này là phù hợp hiện hành, khắc phục được những tồn tại do lịch sử để lại, khắc phục bất cập mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng đã có ý kiến.

Điều này cũng giải quyết được bất cập của việc giáo viên đang ở hạng I cũ có đủ tiêu chuẩn giáo viên hạng I nhưng do chưa có trình độ thạc sĩ phải xuống hạng II.

Thứ tư, Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trước đây được xem áp dụng như chứng chỉ mới của Nghị định 89

Về vấn đề này người viết kiến nghị sửa đổi như sau:

Điều 4. Viên chức có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng viên chức giảng dạy trong các trường mầm non đến trung học phổ thông công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30/6/2022 thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập quy định.

Sửa đổi điều này theo đúng Nghị định 89/2021/NĐ-CP và xem như các chứng chỉ hạng IV, III, II, I trước đây là đạt yêu cầu về chứng chỉ hiện nay, không phải học, bồi dưỡng chứng chỉ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mới như Nghị định 89 mới.

Thứ năm, sửa đổi về việc bổ nhiệm, chuyển hạng

Nội dung thứ năm về việc bổ nhiệm, xếp hạng giáo viên này xin được kiến nghị sửa đổi như sau:

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung quy định bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT như sau:

“Bãi bỏ quy định viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III hoặc tương đương đủ từ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng của Điều 2 và bãi bỏ quy định ở Điều 5: Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II) hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.”.

Từ việc bỏ quy định thời gian giữ hạng 06 năm, 09 năm để có thể thi, xét thăng hạng lên hạng I, II để tạo điều kiện cho các giáo viên giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được thi, xét thăng hạng đảm bảo nguyên tắc giáo viên đủ tiêu chuẩn ở hạng nào thì được bổ nhiệm ở hạng đó.

Bên cạnh đó sửa đổi các nội dung ở Điều 8. Cách xếp lương bỏ quy định hiện hành và sửa đổi thành: “Giáo viên mầm non, phổ thông công lập dựa vào các tiêu chuẩn ở các hạng, nếu đủ tiêu chuẩn ở hạng nào thì đăng ký, thực hiện hồ sơ, minh chứng để đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng ở hạng đó nếu đạt thì được bổ nhiệm hạng trúng tuyển. Chu kỳ tổ chức thi, xét thăng hạng là mỗi năm một lần hoặc 2 năm một lần”.

Điều này là phù hợp, qua Thông tư 20, 21, 22, 23/2015 và chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021 đã qua nhiều giai đoạn bộc lộ nhiều bất cập quy định giáo viên các hạng III, IV có nhiều trường hợp đã tốt nghiệp đại học cả 10 năm, đủ tiêu chuẩn hạng II thậm chí hạng I mà vẫn quy định bắt buộc phải chuyển qua hạng III mới như chùm Thông tư 01, 02, 03, 04 là cứng nhắc, không phù hợp.

Bên cạnh đó cũng nên quy định cụ thể việc giáo viên sau khi bổ nhiệm hạng I, II nhưng sau đó không thực hiện nhiệm vụ hoặc không đạt yêu cầu thì bổ nhiệm ở hạng thấp hơn.

Sửa đổi, thay thế các điều trên là xem như giải quyết được cơ bản những bất cập, bất công trong quá trình chuyển xếp lương, bổ nhiệm hạng mới.

Trên đây là ý kiến đóng góp của người viết về đề xuất, kiến nghị sửa đổi chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021 về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm xem xét để khi ban hành dự thảo đáp ứng mong mỏi của hàng triệu giáo viên cả nước và đảm bảo công bằng, đồng bộ, thống nhất cả nước.

BÙI NAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Trao đổi xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030

Ngày 24/5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Văn Phúc đã có buổi làm việc với đoàn công...

Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022

Về cơ bản việc tuyển sinh vẫn giữ ổn định như các năm trước nhưng có điều chỉnh theo hướng tăng...

ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức 11 đợt thi đánh giá năng lực từ tháng 3

Từ tháng 3 đến 7, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 11 đợt thi đánh giá năng lực (HSA), sau...

Thi chọn học sinh giỏi Văn quốc gia: Kì vọng gì ở một đề bài cũ?

Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Văn năm học 2021-2022 được nhận định có dạng thức khá quen thuộc,...

Phản hồi gần đây

HOTLINE: 0789.201.666